24 C
Nha Trang
04/20/2019 11:37:16 am

Lịch kiểm tra

Lịch kiểm tra Học Kì 1 – Năm học: 2016 – 2017

Ngày

Buổi Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

26/12/2016 Sáng Toán 8 90 phút 07 giờ 55 08 giờ 00
Chiều Toán 7 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
27/12/2016 Sáng Toán 6 90 phút 07 giờ 55 08 giờ 00
Chiều Ngữ văn 7 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
28/12/2016 Sáng Ngữ văn 8 90 phút 07 giờ 55 08 giờ 00
Chiều Ngữ văn 6 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
29/12/2016 Sáng Ngữ văn 9 90 phút 07 giờ 55 08 giờ 00
T. Anh 6 45 phút 09 giờ 55 10 giờ 00
Chiều Hóa học 9 45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
T.Anh 7 45 phút 15 giờ 10 15 giờ 15
30/12/2016 Sáng Toán 9 90 phút 07 giờ 55 08 giờ 00
T.Anh 8 45 phút 09 giờ 55 10 giờ 00
Chiều Vật lý 9 45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
T.Anh 9 45 phút 15 giờ 10 15 giờ 15

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.